2024-05-29 05:28 | Startsidan | Nyheter | Översikt | Cookies | Kontakt

 

[sedel-riksdal.jpg]

 

Här kan du läsa om olika vikt-, mått- och myntenheter.

Mynt Före 1777

1 dukat = 2 riksdaler [dukat]
1 (riks)daler från 1534 = 3 mark, därefter [riksdaler] [daler] [mark] stigande och fallande
1604 = 4½ mark 1619 = 6½ mark o s v
1 daler s(ilver)m(ynt) = 3 daler k(oppar)m(mynt) [daler s m] [daler k m]
1 daler = 4 mark = 32 öre [daler]
1 daler carolin (markmyntet i silver) = 2 caroliner = [daler carolin] [caroliner]
4 mark carolin
1 daler courant (öresmynt i silver) = 32 öre [daler courant] [öre]

 

 

Riksdaler och silvermyntfot (1777-1855)

 

Pappersmyntfot 1789-1802, 1808-1834

1 riksdaler = 48 skilling [riksdaler]
1 skilling = 12 runstycken [skilling] [runstycke] Runstycket motsvarade 1 öre kopparmynt, som var den tidigare mynträkningens lägsta präglade valör.
1 riksdaler (specie) = 576 öre kopparmynt eller 57 [riksdaler] [riksdaler specie] rundstycken.

 

Riksmyntperioden (1855-1873)

1 riksdaler riksmynt = 100 öre [riksdaler riksmynt] [öre]
1 riksdaler (specie) = 4 riksdaler riksmynt = 400 öre [riksdaler] [riksdaler specie]
1 riksdaler banko (riksbankens sedlar) = 1 riksdaler 50 [riksdaler banko] öre riksmynt.

 

Kronperioden (1873-)

1 krona = 100 öre
1 (riksdaler,riksmynt) = 1 krona [riksdaler riksmynt]
1 riksdaler specie = 4 kronor [riksdaler specie]

 

Viktualievikt

1 skeppund = 20 lispund (170 kg)
1 lispund = 20 skålpund eller marker (8,5 kg)
1 skålpund = 32 lod (425 g)
1 lod = 4 kvintin (13,3 gram)

1 mark (340 gram)
1 lödig mark = 16 lod (210,6 gram)

 

Metallvikt (järn- och kopparvikt)

1 skeppund stapelstadsvikt = 136 kg
1 skeppund bergsvikt = 22 lispund (markpund) stapelstadsvikt (149,6 kg)
1 skeppund uppstadsvikt = 21 lispund (markpund) stapelstadsvikt (142,8 kg)
1 skeppund tackjärnsvikt = 26 lispund (markpund) stapelstadsvikt (194,5 kg)

 

Längdmått

1 mil = 18 000 alnar (10 689 m)
1 famn = 3 alnar (1,78 m)
1 aln (5,94 dm) = 2 fot à 2,97 dm eller 4 kvarter à 1,48 dm
1 kvarter = 6 tum à 2,47 cm

 

 

Gamla mått och vikter

 

Ytmått

1 tunnland = 32 kappland (4 936 m2)
1 kappland (154,3 m2)

 

Rymdmått för flytande varor

1 åm = 60 kannor (157 l)
1 tunna = 48 kannor (125,6 l)
1 ankare = 15 kannor (39,25 l)
1 fjärding = 2 åttingar = 12 kannor (31,2 l)
1 kanna = 2 stop (2,6 l)
1 stop = 4 kvarter (1,3 l)
1 kvarter = 4 ort (jumfrur) à 8,18 cl

 

Rymdmått för torra varor (struket mål)

1 tunna = 2 spann (146,6 l)
1 spann = 2 halvspann eller 4 fjärdingar (73,3 l)
1 fjärding = 4 kappar à 4,6 l eller 7 kannor à 2,6 l

 

Rymdmått för torra varor (fast mål)

1 tunna = 2 spann + 2 kappar (155,7 l)
1 spann = 2 halvspann + 1 kappe (77,8 l)
1 halvspann = 2 fjärdingar + ½ kappe (38,9 l)

 

Längdmått

1 mil = 36 000 fot
1 rev = 10 stänger (29,69 m)
1 stång = 10 fot (2,97 m)
1 fot = 10 tum (29,7 cm)
1 tum = 10 linjer (2,97 cm)

 

Ytmått

1 kvadratrev = 100 kvadratstänger (881,5 m2)
1 kvadratstång (8,815 m2) = 100 kvadratfot à 8,815 dm2

 

Rymdmått

1 kubikstång = 1000 kubikfot (26,17 m3)
1 kubikfot = 10 kannor (26,17 l)
1 kanna = 100 kubiktum (2,617 l)

 

Vikt

1 nyläst = 100 centner (4,25 ton)
1 centner = 100 skålpund (42,5 kg)
1 skålpund = 100 ort (425 g)
1 ort = 100 korn (4,25 g)

 

[print_blue.png] Version för utskrift

 

Dela med andra:
facebook twitter del.icio.us Google Bookmarks LinkedIn Orkut
Vänta medan sökrutan laddas...