2024-04-21 07:28 | Startsidan | Nyheter | Översikt | Cookies | Kontakt

Bakgrund och syfte

Svensk Lokalhistorisk Databas (SLHD) är ett kulturarvsprojekt vars idé är att göra kommunarkivens rika källmaterial tillgängligt för den historiska forskningen och allmänheten. Materialet beskriver det lokala självbestämmandets utveckling.

 

Detta görs genom att samtliga kommunal- och sockenstämmoprotokoll, stadsfullmäktige- och kommunalfullmäktigeprotokoll m fl. skrivs av ordagrant. Protokollen omfattar åren 1863-1951, från kommunreformen tills dess att den första kommunsammanslagningen genomfördes i landet. Sockenstämmoprotokollen finns från början av 1700-talet fram till 1862. Det finns dock även enstaka protokoll från mitten av 1600-talet.

 

Projektet är ett samarbete mellan Halmstad och andra kommuner i Sverige där Halmstad är huvudman.

 

Databasen uppdateras hela tiden med nytt material så fort det är granskat och klart.

 

 

Om Du vill ha mer information om projektet, kontakta:

 

Kaj Karegren

Tel. 072-218 32 73

E-post:

[print_blue.png] Version för utskrift

 

Dela med andra:
facebook twitter del.icio.us Google Bookmarks LinkedIn Orkut
Vänta medan sökrutan laddas...