2024-05-29 03:41 | Startsidan | Nyheter | Översikt | Cookies | Kontakt

Länkar till liknande sidor.

 

Arkiv och databaser
 
Demografisk Databas Södra Sverige
Innehåller uppgifter ur Födelse-, Vigsel- och Dödböcker i Blekinge och Skåne.
 
Digitala forskarsalen - Riksarkivet
Här kan du söka i Riksarkivets arkiv, databaser och register.
 
Forskningsarkivet, Umeå Universitetsbibliotek
Länkar till arkiv
 
Historiska Kartor
Lantmäteriet har mer än en miljon historiska kartor från hela Sverige i sin kartskatt.
 
Krigsarkivet
Krigsarkivet är arkivmyndighet för alla statliga myndigheter under Försvarsdepartementet . Krigsarkivet är en enhet inom Riksarkivet.
 
Landsarkivet i Göteborg
Landsarkivet i Göteborg är statens regionala arkivmyndighet för Västra Götalands län.
 
Landsarkivet i Lund
Landsarkivet i Lund är statens regionala arkivmyndighet för de gamla danska landskapen: Skåne, Halland och Blekinge med undantag för Malmö kommun.
 
Landsarkivet i Vadstena
Landsarkivet i Vadstena är statens regionala arkivmyndighet för Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Landsarkivet i Vadstena grundades 1899 som det första i sitt slag i landet.
 
Nationell Arkivdatabas (NAD)
Sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer.
 
Riksarkivet
Riksarkivet har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende. Detta betyder att Riksarkivet ingriper på alla områden i de centrala statsmyndigheternas arkivvård och verkar genom landsarkiven även på det lokala och regionala planet.
 
Stockholms Stadsarkiv
Stockholms Stadsarkiv ger bl.a. tillgång till Rotemansarkivet och även till Hälsovårdsnämndens dödsbevis, register till mantalsuppgifter, polisunderrättelser och huvudförteckningar.
 
SVAR
Svensk arkivinformation är en avdelning i Riksarkivet. Arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning.
 
Historia och hembygd
 
Bildstationen Hallands Konstmuseum
Hallands Konstmuseum förvaltar en omfattande samling av fotografiskt material från Halland.
 
Föreningen Gamla Halmstad
Föreningen har till syfte att dokumentera Halmstads historia och tillgängliggöra och sprida minnen från gångna tider i stadens liv.
 
Historiska personer
Släktregister med c:a 1000 historiska personer och deras släktrelationer.
 
Svensk Historia.se
En elektronisk nyhetstidning om svensk historia.
 
Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges Hembygdsförbund omfattar drygt 1800 hembygdsföreningar med mer än 450 000 medlemmar sammanlagt. Föreningar är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund via sina läns- och landskapsförbund.
 
Museer
 
Hallands Konstmuseum
Har som huvuduppgift att dokumentera och handlägga ärenden rörande länets förhistoria, kyrkor och kyrkokonst, sjöfart, bildkonst, folkligt måleri samt Halmstads historia. Till museet hör också friluftsmuseet Hallandsgården samt stadsgården Brooktorpsgårde
 
Hallands Kulturhistoriska Museum
Har som huvuduppgift att dokumentera och handlägga ärenden rörande länets folkkultur med jakt, fiske, jordbruk, lanthushållning, byggnadsskick, textilier, folkkonst samt Varbergs historia. Såsom en del av museet fungerar även Folkrörelsernas Arkiv i Norra
 
Jönköpings läns museum
Jönköpings läns museum omfattar allt från föremålsvård till utställningar, arkeologi, målerikonservering, byggnadsvård och etnologiska dokumentationer av företeelser i länet.
 
Kalmar läns museum
På Kalmar läns museum kan Du bl. a. se fynd från Regalskeppet Kronan som förliste den 1 juni 1676 utanför Öland.
 
Museer i Sverige - Kulturnät Sverige
Kulturnät Sveriges länkar till svenska museer - allt från fornbyar, friluftsmuseer, kommunala museer till slottsmuseer och statliga museer, kort sagt alla typer av museer som finns i vårt avlånga land.
 
Släktforskning - Genealogi
 
Ancestry.se
Här kan Du söka dina rötter i USA och i svenska kyrkböcker mm.
 
Ellis Island
Databas över alla de som reste till USA under perioden 1892–1924 och då passerade ankomststationen Ellis Island i New York. Utges av American Family Immigration History Center.
 
Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.
Världens första och äldsta förening för datorhjälp i släktforskningen. Består av sex regionföreningar.
 
Hallands Släktforskarförening
Hallands Släktforskarförening är en ideell förening för släktforskare i Halland och för dem som arbetar med halländska källmaterial.
 
Nättidningen Rötter
Ges ut av Sveriges Släktforskarförbund med bl.a. tips och råd om släktforskning och en omfattande samling släktforskarlänkar.
 
Rigsarkivet i Danmark
Släktforskning över Öresund - Denna hemsida är en hjälp för dig som arbetar med personhistoria tvärs över Öresund.
 
SLHD (Deltagande kommuner)
 
Halmstads kommun
Hallands län
 
Jönköpings kommun
Jönköpings län
 
Oskarshamns kommun
Kalmar län
 
Vänersborgs kommun
Västra Götalands län
 
Växjö kommun
Kronobergs län
 
Kommun- och stadsarkiv (Deltagande kommuner)
 
Halmstads kommunarkiv
Jönköpings stadsarkiv
Oskarshamns kommunarkiv
Vänersborg kommunarkiv
Växjö kommunarkiv
[print_blue.png] Version för utskrift

 

Dela med andra:
facebook twitter del.icio.us Google Bookmarks LinkedIn Orkut
Vänta medan sökrutan laddas...